A Kakas meg a színek

A Kakas meg a színek
Peti rajzolt egy kakast, de elfelejtette kifesteni.
Elment a Kakas sétálni.
– Mért járkálsz te ilyen színtelenül? – ámuldozott a kutya
Megnézte magát a Kakas a víz tükrében.
– Igaz… Igaz, igaza van a Kutyának.
– Ne szomorkodj! – tanácsolta néki a Kutya. – Eredj el a színekhez, ők
majd segítenek rajtad.
Odament a Kakas a színekhez, szépen kérte őket:
– Színek, színek, segítsetek!
Jól van… – szólt a Piros, és megfestette a taréját és a szakállkáját.
A Kék meg a farktollát
A Zöld a szárnyát.
A Sárga meg a begyét.
– Így már igazi kakas vagy – mondta a kutya.
Ezt a Kakast most te színezd ki. De ne felejtsd el kiszínezni a Kispipit
sem, szép sárgával!